VARFÖR ÄR DET BRA ATT ANVÄNDA TAKK?

  • TAKK ger tidigare tillgång till språk
  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • TAKK använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken
  • TAKK ökar koncentrationen. Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden
  • TAKK är mer konkreta än enbart tal
  • TAKK ökar intresset för talat språk
  • TAKK tydliggör det talade språket. Tecken ger ytterligare ett sätt att förstå att det finns ”etiketter” på saker. Det visuella stödet följer de talade orden och ges samtidigt
  • TAKK ger ögonkontakt
  • TAKK dämpar samtalspartnerns talflöde
  • TAKK fungerar som en brygga mellan tal i omgivningen och eget kroppsspråk

Läs mer på Södra Regionens Kommunikationscentrum www.sokcentrum.se -Fördjupning -Informationsbroschyrer

VAD DÅ TECKEN SOM A KÅ KÅ?

TAKK= Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Detta är det begrepp som numera används, vad jag vet, för oss som arbetar med och använder tecken som stöd i kommunikationen tillsammans med barn, ungdomar och vuxna som har försenad eller avvikande språkutveckling. Idén till uttrycket kläcktes i samband med det första Teckenseminariet i Lund år 2002 och vid Teckenseminariet 2003 använde en del föredragshållare, som arbetade inom barn- och ungdomshabilitering och tränings- och särskolor, helt naturligt ”TAKK” som samlingsbegrepp. Jag använder TAKK i de sammanhang jag tidigare använde begreppet ”Teckenkommunikation”.

Teckenkommunikation. Se ovan.

TSS= Tecken Som Stöd för talet är erkänt som den kommunikationsform som passar vuxendöva och deras anhöriga/närstående bäst enligt VIS Vuxendöva i Sverige. När man använder TSS som tolkmetod följer man svenskan och mimar orden. Många vuxendöva har läppavläsning som stöd i sin kommunikation. Många vuxendöva behärskar även teckenspråket.

TAKK och TSS är metoder som används tillsammans med svenskan.

Teckenspråk = de dövas teckenspråk är ett eget språk med egen grammatik.

Läs mer på Södra regionens Kommunikationscentrum www.sokcentrum.se