VARFÖR ÄR DET BRA ATT ANVÄNDA TAKK?

  • TAKK ger tidigare tillgång till språk
  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • TAKK använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken
  • TAKK ökar koncentrationen. Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden
  • TAKK är mer konkreta än enbart tal
  • TAKK ökar intresset för talat språk
  • TAKK tydliggör det talade språket. Tecken ger ytterligare ett sätt att förstå att det finns ”etiketter” på saker. Det visuella stödet följer de talade orden och ges samtidigt
  • TAKK ger ögonkontakt
  • TAKK dämpar samtalspartnerns talflöde
  • TAKK fungerar som en brygga mellan tal i omgivningen och eget kroppsspråk

Läs mer på Södra Regionens Kommunikationscentrum www.sokcentrum.se -Fördjupning -Informationsbroschyrer