ABC

Handalfabetet är lika viktigt som det skrivna alfabetet!