VAD DÅ TECKEN SOM A KÅ KÅ ?

TAKK= Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Detta är det begrepp som numera används, vad jag vet, för oss som arbetar med och använder tecken som stöd i kommunikationen tillsammans med barn, ungdomar och vuxna som har försenad eller avvikande språkutveckling. Idén till uttrycket kläcktes i samband med det första Teckenseminariet i Lund år 2002 och vid Teckenseminariet 2003 använde en del föredragshållare, som arbetade inom barn- och ungdomshabilitering och tränings- och särskolor, helt naturligt “TAKK” som samlingsbegrepp. Jag använder TAKK i de sammanhang jag tidigare använde begreppet “Teckenkommunikation“.

Teckenkommunikation. Se ovan.

TSS= Tecken Som Stöd för talet är erkänt som den kommunikationsform som passar vuxendöva och deras anhöriga/närstående bäst enligt VIS Vuxendöva i Sverige. När man använder TSS som tolkmetod följer man svenskan och mimar orden. Många vuxendöva har läppavläsning som stöd i sin kommunikation. Många vuxendöva behärskar även teckenspråket.

TAKK och TSS är metoder som används tillsammans med svenskan.

Teckenspråk = de dövas teckenspråk är ett eget språk med egen grammatik.

Läs mer på Södra regionens Kommunikationscentrum www.sokcentrum.se