TAKK betyder

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det är en metod inget eget språk.